Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top

Nie v našom meste

Banskobystricky o rešpekte a tolerancii

Projekt bol podporený Ministerstvom spravodlivosti SR a zameriava sa na osvetové a kultúrne akcie, organizované pre verejnosť počas roka 2017. Ide najmä o:

  • dišputy
  • Human fórum
  • festival Embargo

LEAVE A REPLY