Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top

Nie v našom meste

Čas pre väčšiu toleranciu

Cieľom tohto malého projektu je stavať na práci, ktorá bola spustená pred troma rokmi po VÚC voľbách a kedy sa do čela banskobystrickej župy postavil neofašistický predstaviteľ.

CKO pomohlo spustiť novú občiansku platformu nazvanú Nie v našom meste, ktorej zámerom bolo postaviť sa proti extrémizmu a radikalizácii v regióne prostredníctvom aktivít promujúcich toleranciu a rešpekt.

Projekt uskutoční v júni až septembri akcie, ktorých cieľom bude diskutovať o otázkach tolerancie a postavenia sa za demokratické hodnoty ako súčasť mobilizačných aktivít platformy Nie v našom meste.

DONORI

ALDA, LADDER, Únia miest Slovenska

18

Jún – September 2017

Comments: 40

LEAVE A REPLY