Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top

Nie v našom meste

Ľudskoprávna čítanka je už na svete

Jednou zo súčastí programu Školy za demokraciu je aj snaha prinášať zaujímavé metodické materiály, ktoré môžu pomôcť v motivovaní a posilňovaní angažovanosti mladých ľudí na základných a stredných školách. Preto sme pre školy zapojené do programu pripravili ďalší pracovný materiál – Ľudskoprávnu čítanku

Nápad vypracovať čítanku vznikol pomerne jednoducho. Všetci vieme, že čítanie kníh má veľmi široké pozitívne účinky. Zároveň vieme, že schopnosť text vnímať a kriticky vyhodnocovať je absolútne zásadným predpokladom pre kriticky zmýšľajúcu osobnosť. A v neposlednom rade knihy zostávajú jedným z najdôležitejších zdrojov nových informácií. Prostredníctvom kníh máme možnosť prežívať a pozorovať príbehy iných ľudí, čo má veľký vplyv na našu schopnosť pozerať sa na svet očami toho „druhého“, a teda každý príbeh v sebe skrýva cestu k posilneniu a rozšíreniu našej empatie. Ak si všetky tieto faktory spojíte, tak vám z toho vychádza jediné – deti a mladých ľudí potrebujeme nasmerovať k čítaniu kníh. A jednou z možností, ako to urobiť, je zostaviť výber zaujímavých textov, pridať k nim úlohy na zamyslenie a pár možností, ako o týchto textoch diskutovať.

Čítanka sa zameriava na rozličné ľudskoprávne témy, ktoré sa týkajú 20. a 21. storočia. Zahŕňa 30 textov s úlohami a námetmi na diskusiu, ako aj obrazové prílohy. Veríme, že jej používanie podporí čítanie s porozumením, všeobecný rozhľad, kritické myslenie, ale aj literárno-knižný rozhľad prostredníctvom zoznámenia sa so zaujímavými textami, ktorých autori/ky sú spisovatelia/ky, esejisti/tky, novinári/ky, publicisti/tky a ďalší. Súčasťou je aj detailný zoznam odporúčaných kníh, časopiseckých a novinových článkov, filmov, hudby a divadelných hier, ale aj výber dvadsiatich fotografií výnimočného slovenského fotografa a dokumentaristu, Tomáša Rafu. K jednotlivým fotkám sme tiež priradili úlohy a námety na diskusiu.

Ľudskoprávnu čítanku nájdete v programe Vzdelávanie v sekcii Na stiahnutie.

VZDELÁVANIE

Ľudskoprávna čítanka je interným metodickým materiálom vzdelávacieho programu Školy za demokraciu. Akékoľvek šírenie tohto materiálu mimo výstupov programu Školy za demokraciu je možné len po konzultácii so zostavovateľmi čítanky.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

LEAVE A REPLY