Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top

Nie v našom meste

Nové videá živých kníh

Naša živá knižnica sa pomaly rozrastá a živé knižnice putujú čoraz častejšie do škôl v Banskobystrickom kraji. Učitelia si môžu naše živé knihy opáčiť aj na našej webstránke, v sekcii Živá knižnica, ktorá si vyžaduje prihlásenie.

Pridali sme 4 nové videá našich živých kníh, ktoré vám priblížia svoje príbehy aj to, o čom metóda živých kníh je.

Príbehy Milana Zvadu, Mileny Makovej, Sanji Nikolov a Márii Koledovej nájdete v našej živej knižnici.

Živá knižnica

Naše živé knihy otvorene hovoria o svojom živote a ich špecifickom príbehu prekonávaní prekážok v spoločnosti. Cez príbehy učíme mladých ľudí počúvať s porozumením, reflektovať ich, rozvíjať kritické myslenie, formovať svoje názory a postoje.

Okrem živej knižnice ponúkame aj metodické návody na využívanie videí a ďalších neformálnych aktivít vo vyučovacom procese.

Comments: 2

LEAVE A REPLY