Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top

Tento obsah je prístupný len zaregistrovaným členom. 

Zaregistrovať sa môžete na tejto stránke, registrácia je podmienená schválením koordinátormi programov, ktorých môžete osloviť e-mailom alebo telefonicky.