Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top

Rado Sloboda

Rado je banskobystrický kníhkupec a aktivista. Angažoval sa v Amnesty International Slovensko, neskôr sa podieľal na záchrane bystrického Amfiteátra a ďalších lokálnych aktivitách, často spojených s kultúrnym centrom Záhrada. Následne bol pri vzniku antifašistickej platformy Nie v našom meste, ale aj kníhkupectva Artforum v Banskej Bystrici.

Metodika k živej knihe

Pomôcky k živej knihe

Category

LEAVE A REPLY