Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top
program

KOMUNITA

Program Komunita sa zameriava na terénnu prácu s rôznymi, najmä menšinovými komunitami v Banskej Bystrici. Program umožňuje zraniteľným skupinám, najmä rómskej menšine, sa organizovať a budovať miestne občianske iniciatívy, ktoré identifikujú problémy a vyberajú správny spôsob riešenia. Úspešnosť riešenia je založená na silnej podpore organizátora komunity. Organizácia Spoločenstva ako participatívny prístup sa zaoberá nerovnomerným rozdelením moci a zdrojov medzi väčšinou a menšinami v našej spoločnosti. Organickou súčasťou tohto prístupu je aj podpora občianskej povedomia a hodnoty demokracie v očiach rómskej menšiny. 

Program Komunita má svoju fungujúcu pracovnú skupinu, ktorú tvoria aktívni ľudia z regiónu. Pracovná skupina sa stretáva raz za mesiac, pokiaľ sa nepripravuje konkrétna aktivita, ktorá by si vyžadovala častejšie pracovné stretnutia.

 

Ak by ste sa chceli pridať, napíšte koordinátorke program: jolka@cko.sk

Naposledy zrealizované akcie v rámci programu Komunita:

  • Putovný mikuláš
  • Bašavel

Pozrite náš kalendár.

    Sorry, no posts matched your criteria.