Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top
program

MOBILIZÁCIA

Program Mobilizácia tvoria hlavne verejné akcie zamerané na podporu tolerancie a odsúdenie diskriminácie, extrémizmu v spoločnosti a podporu deradikalizácie spoločnosti. Naším hlavným cieľom je podporiť miestne iniciatívy na úrovni komunít, zamerané na posilnenie odolnosti voči násilnej extrémistickej agende. Cieľom programu je šíriť postupy v rámci platformy v Banskobystrickom kraji. Program vychádza z našich skúseností z predchádzajúcich rokov, keď miestna iniciatíva NIOT bola jediným relevantným aktérom pri riešení radikalizácie v Banskobystrickom kraji. Program identifikuje mestá, v ktorých existujú vhodné podmienky na zriadenie nových buniek NIOT na Slovensku. Tieto bunky sa zameriavajú na podporu demokracie, ľudských práv, tolerancie a rozvíjajú vlastné miestne aktivity v spolupráci s NIOT Banská Bystrica. NIE V NÁM MESTE je založené na 4 základných prvkoch:


1. Posilňovanie kapacít miestnych iniciatív

2. Budovanie vzťahov so samosprávou a úradmi

3. Deradikalizačné zásahy

4. Prevencia na stredných a stredných školách

Program Mobilizácia má svoju fungujúcu pracovnú skupinu, ktorú tvoria aktívni ľudia z regiónu. Pracovná skupina sa stretáva raz za mesiac, pokiaľ sa nepripravuje konkrétna aktivita, ktorá by si vyžadovala častejšie pracovné stretnutia.

 

Ak by ste sa chceli pridať, napíšte koordinátorke program: martina@cko.sk

Posledné verejné akcie programu Mobilizácia:

  • Kampaň Spolu je nás viac
  • Online videoseriál „Netárajštreka“
  • Kladenie vencov počas slávností SNP v Banskej Bystrici –  29.8.2017
  • Protest proti „jazde proti asociálom“
  • Diskusia s kandidátmi na župana – 10.8.2017
  • Druhá diskusia s kandidátmi na župana a premietanie „Netárajštreky“ – 20.9.2017
  • Občiansky protest Spolu je nás viac – 7.10.2017

 

 

Pozrite náš kalendár.