Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top
program

STRATÉGIA

V rámci programu Stratégia pracujeme v banskobystrickom regióne na Stratégii deradikalizácie samosprávy. Program buduje vzťahy s kľúčovými aktérmi v Banskej Bystrici s hlavným účelom – podpora demokracie, ľudských práv a tolerancie rozmanitosti. Títo aktéri sú mestská samospráva, mimovládne organizácie, médiá, aktívni občania, univerzity, cirkvi a miestne podniky. Iba rozšírený dialóg so silným dôrazom na presnú stratégiu a spoločné akcie môže riešiť radikalizáciu spoločnosti v regióne, ako aj v krajine. Program spája týchto aktérov a začína proces tvorby miestnej stratégie proti radikalizácii. Z pozície mimovládnej organizácie budeme obhajovať vytvorenie explicitného materiálu s rozsiahlou analýzou status quo a potenciálnych riešení. Tieto riešenia prijme mestské a regionálne zastupiteľstvo so systémom merania a ročnými akčnými plánmi. Neoddeliteľnou súčasťou programu bude vytvorenie analytického a monitorovacieho orgánu založeného na mestskom úrade alebo v jednej z mimovládnych organizácií v Banskej Bystrici.

Program Stratégiamá svoju fungujúcu pracovnú skupinu, ktorú tvoria aktívni ľudia z regiónu. Pracovná skupina sa stretáva raz za mesiac, pokiaľ sa nepripravuje konkrétna aktivita, ktorá by si vyžadovala častejšie pracovné stretnutia.

 

Ak by ste sa chceli pridať, napíšte koordinátorovi program: maros@cko.sk

    Sorry, no posts matched your criteria.