Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top

Nie v našom meste

Not In Our Town 2

Projekt nadviazal na úspešný pilotný pokus z roku 2014, pričom CKO pripojilo do svojich bežiacich aktivít ďalších dvoch partnerov z Banskej Bystrice – združenie Saleziánov DOMKA a rómske občianske združenie Nádej deťom.

Projekt teda naďalej podporoval pôvodné aktivity platformy Not In Our Town, avšak rozšíril ich aj o prepájanie mostov medzi majoritnou spoločnosťou a menšinovou rómskou komunitou na jednej strane a na druhej strane taktiež o znižovanie medzigeneračných rozdielov.

Trvanie projektu

2015 – 2016

Donor

United States Conference of Catholic Bishops

LEAVE A REPLY