Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top
podporené

Projekty

  • Cieľom tohto malého projektu je stavať na práci, ktorá bola spustená pred troma rokmi po VÚC voľbách a kedy sa do čela banskobystrickej župy postavil neofašistický predstaviteľ.CKO pomohlo spustiť novú občiansku platformu nazvanú Nie v našom meste, ktorej zámerom bolo postaviť sa proti extrémizmu a radikalizácii v regióne prostredníctvom aktivít

  • Projekt bol podporený Ministerstvom spravodlivosti SR a zameriava sa na osvetové a kultúrne akcie, organizované pre verejnosť počas roka 2017. Ide najmä o:dišputy Human fórum festival Embargo

  • Projekt nadviazal na úspešný pilotný pokus z roku 2014, pričom CKO pripojilo do svojich bežiacich aktivít ďalších dvoch partnerov z Banskej Bystrice – združenie Saleziánov DOMKA a rómske občianske združenie Nádej deťom.Projekt teda naďalej podporoval pôvodné aktivity platformy Not In Our Town, avšak rozšíril ich aj o prepájanie mostov medzi

  • Pilotný projekt NIOT mal za úlohu vytvoriť platformu aktívnych ľudí v regióne, ktorým extrémistické aktivity novozvoleného župana banskobystrického kraja nie sú ľahostajné. Pod záštitou projektu podporeného Ambasádou Spojených Štátov Amerických na Slovensku boli odštartované vlajkové podujatia programu Not In Our Town v Banskej Bystrici, ako divadelno-filmový festival Embargo, akademická konferencia zameraná