Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top

Seminár s tromi významnými osobnosťami v rámci ľudskoprávneho aktivizmu v Spojených štátoch:Melody Lopez (New York Civic Engagement Table) Wade Rathke (ACORN International) Jay Gilliam (Human Rights Campaign)Seminár je určený nie len ľudskoprávnym aktivistom a aktivistkám, ale aj komunitným a sociálnym pracovníkom a pracovníčkam a komunitným organizátorom/kam. PROGRAM: 10.30 Otvorenie seminára Blok 1 11:00-12:30 /Wade Rathke: Community organizations and power in local communities (Komunitné organizácie a sila miestnej komunity) Blok 2 13:30-15:00 /Jay Gilliam: Action for more just and inclusive Human Rights (Aktivizmom za spravodlivejšie a inkluzívnejšie ľudské práva) Blok 3 15:00-16:30 /Melody Lopez: Organizing for common goal (Organizovanie v mene spoločného cieľa) 16:30 - 17.00 Diskusia