Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top

Nie v našom meste je neformálna platforma aktívnych občanov, ktorým záleží na rozvoji tolerancie a ľudských práv v Banskej Bystrici a Banskobystrickom kraji. Nie v našom meste v Banskej Bystrici oficiálne vzniklo v apríli v roku 2014 ako dlhodobá odpoveď na radikalizáciu spoločnosti.