Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top

Cieľom tohto malého projektu je stavať na práci, ktorá bola spustená pred troma rokmi po VÚC voľbách a kedy sa do čela banskobystrickej župy postavil neofašistický predstaviteľ.CKO pomohlo spustiť novú občiansku platformu nazvanú Nie v našom meste, ktorej zámerom bolo postaviť sa proti extrémizmu a radikalizácii v regióne prostredníctvom aktivít promujúcich toleranciu a rešpekt.Projekt uskutoční v júni až septembri akcie, ktorých cieľom bude diskutovať o otázkach tolerancie a postavenia sa za demokratické hodnoty ako súčasť mobilizačných aktivít platformy Nie v našom meste.DONORIALDA, LADDER, Únia miest Slovenska18 Jún – September 2017

Projekt nadviazal na úspešný pilotný pokus z roku 2014, pričom CKO pripojilo do svojich bežiacich aktivít ďalších dvoch partnerov z Banskej Bystrice – združenie Saleziánov DOMKA a rómske občianske združenie Nádej deťom.Projekt teda naďalej podporoval pôvodné aktivity platformy Not In Our Town, avšak rozšíril ich aj o prepájanie mostov medzi majoritnou spoločnosťou a menšinovou rómskou komunitou na jednej strane a na druhej strane taktiež o znižovanie medzigeneračných rozdielov. Trvanie projektu 2015 – 2016 Donor United States Conference of Catholic Bishops

Pilotný projekt NIOT mal za úlohu vytvoriť platformu aktívnych ľudí v regióne, ktorým extrémistické aktivity novozvoleného župana banskobystrického kraja nie sú ľahostajné. Pod záštitou projektu podporeného Ambasádou Spojených Štátov Amerických na Slovensku boli odštartované vlajkové podujatia programu Not In Our Town v Banskej Bystrici, ako divadelno-filmový festival Embargo, akademická konferencia zameraná na ľudské práva Human Forum, kultúrny happening Pocta ľudskosti či rôzne diskusie a vzdelávacie programy. Tieto aktivity mali za cieľ upozorniť na zvyšujúcu sa tendenciu prejavov netolerancie, extrémizmu a rasizmu prostredníctvom dialógu, umenia a kultúry.Donor US Embassy in Slovakiatrvanie projektu2014 – 2015