Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top
naše

Programy

«Nenávisť tvorí titulky. Ale ľudia v kraji tvoria iný príbeh. Bežní ľudia tvoria príbehy z pozitívnych aktivít, ktorými sa postavili voči obmedzovaniu, netolerancii a korupcii.»

Radikalizácia v slovenskej spoločnosti sa zvyšuje a jedinou možnou reakciou s potenciálom na zmenu je implementácia komplexných opatrení z lokálnej na národnej úrovni. Naše programy fungujú na regionálnej úrovni v Banskobystrickom kraji, kde extrémne pravicové strany získali prvý významný úspech. Občianska  platforma Nie v našom meste je v tomto jedinečnou iniciatívou proti radikalizácii, ktorá vychádza od občanov v 4 programoch.

 

Prvým je vzdelávanie, druhým je práca v komunitách so zameraním na rómsku komunitu, tretí je mobilizácia aktívnych občanov a miestnych aktivistov rozšírením postupov NIOT a posledným je strategický prístup mesta samosprávy proti radikalizácii. Každý konkrétny program využíva kombináciu zvyšovania povedomia, posilnenia postavenia, občianskej výchovy, vzdelávania v oblasti ľudských práv, globálneho vzdelávania, náboženskej výchovy, vzdelávania v oblasti soft skills, komunitnej práce, organizácie komunity, rozvoja komunity, multietnických, interkultúrnych a medzináboženských dialógov.

 

Okrem hlavných programov organizuje platforma aj 3 typy osvetovo vzdelávacích podujatí:

  • odborná konferencia Human fórum
  • ľudskoprávny festival Embargo
  • verejné Dišputy