Námestie SNP 16,

Beniczkého dom, 2. posch.

Banská Bystrica

974 01

nievnasommeste@cko.sk

back to top

Nie v našom meste

Pochod Spolu je nás viac

Zlo z minulosti tu v rôznych podobách číha na svoju príležitosť aj dnes. Gardistické obušky, zbavovanie práv, deportácie vlastných spoluobčanov, masové hroby, vypálené obce, vyznamenávanie vrahov…To všetko za účasti ľudí, ktorí nosili symbol rovnakého dvojkríža ako tí, ktorí ho rovnako hrdo nosia aj dnes. Na Slovensku máme mnoho ľudí, čo si predstavujú „riešenia“ v nenávisti a násilí. Opätovné zvolenie fašizmu do úradu by bolo potupou obetí SNP aj všetkých, ktorí sa odlišujú farbou pleti, národnosťou, náboženstvom, orientáciou, a ktorí si vážia slobodu a toleranciu.
Chceme žiť spolu v našom kraji a cítiť sa tu bezpečne. Mať dobrú prácu, spokojnú rodinu aj priestor na osobný rozvoj. Nemôžeme sa mlčky prizerať neprávosti, ktorá sa deje na ľuďoch, ktorí tu žijú. Nemusíme byť vždy za jedno, ale v tom, že nikto nesmie byť prenasledovaný, sme jednotní. Preto sa spojme a ukážme, že fašizmus tu nemá čo hľadať.
Pozývame vás, aby ste sa 7. októbra s nami zúčastnili pochodu „Spolu je nás viac“, v ktorom máme jedinečnú možnosť prejaviť svoj nesúhlas s nárastom fašistických a extrémistických metód, ktoré ovplyvňujú aj náš bežný život. Veríme, že ľudí, ktorí si ctia slobodu a demokraciu, je viac, a na pochodom ukážeme silnú podporu a spolupatričnosť medzi ľuďmi z rôznych profesií a spoločenských vrstiev a vyjadríme svoj občiansky postoj.

LEAVE A REPLY